Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

Výstavy

  • Androchema s.r.o. se společně se zástupci Feralco Polska, zúčastnila Mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací, konané ve dnech 29.-31. května 2007 v areálu Brno-výstaviště. Prezentovali jsme produkty polského producenta železitých koagulantů na úpravu pitné, užitkové a odpadní vody.

    foto fotoII fotoIII fotoIV

  • Androchema s.r.o. se společně se zástupci Chemical company DWORY S.A. zúčastnila Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, konané ve dnech 22.-24.5.2006 v areálu Junior centra na Seči u Chrudimi. Prezentovali jsme nové trendy ve vývoji disperzních hmot u producenta ve DWORECH. Součástí prezentace byla i odborná přednáška.