Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

Síran hlinitý

roztok 48,5 %

Produkt je používán při úpravě užitkové a provozní vody a při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod. Současně je používán v papírenském průmyslu. Aktivní látkou, která způsobuje koagulaci je trojmocný hliník (Al+3).

V důsledku probíhající hydrolýzy látka reaguje jako kyselina. Při zvýšení pH, především v neutrální oblasti dochází k vysrážení hydroxidu hlinitého.

Oblasti použití produktu

Nejdůležitější oblasti použití

 • úprava vody
 • čištění odpadních vod
 • papírenský průmysl
 • cukrovarský průmysl
 • kožedělný průmysl
 • textilní průmysl
 • stavebnictví

V papírenském průmyslu je chemické srážení prováděno obvykle v rozmezí pH 4,5 - 5,5. V průběhu schnutí celulózové hmoty vytvoří nerozpustné látky ochranný povlak na vláknech celulózy. Tímto se papír stane odolný vůči působení tekutin.

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu

Světle žlutá kapalina

Al2O38,19 – 8,32 %
Al2(SO4)3365 – 372 g/l
Al2(SO4)3 . 14 H2O47,77 – 48,50%
Zásaditostmax 0,5%
Částice nerozpust. ve voděmax 0,1% *
Železomax 50 mg/kg
pH2,2 – 3,0
Hustota1,330 g/ml ± 0,003
Viskozita
při tepl. 20 °C cca 21 mPa.s
při tepl. 30 °C cca 14 mPa.s

* na základě požadavku zákazníka je možno dohodnout až 0,005%

Těžké kovy (hraniční hodnoty)

As< 0,62 mg/kg
Cd< 0,13 mg/kg
Cr< 1,32 mg/kg
Hg< 0,17 mg/kg
Ni< 0,88 mg/kg
Pb< 1,76 mg/kg
Sb< 1,88 mg/kg
Se< 0,88 mg/kg

Produkt splňuje požadavky normy EN 878

Dávkování, obsluha a bezpečnost práce

viz. Bezpečnostní list

Servis - nabízíme

 • Laboratorní testy koagulace (určení nejvhodnějšího koagulantu)
 • Výběr skladovacího a dávkovacího zařízení

Skladování

Kontejnery nebo cisterny, které jsou vyrobeny z materiálů odolných kyselině chlorovodíkové, jako jsou polyesterovo-skelný laminát, PE, PP nebo pogumovaná ocel. Nelze používat slitiny mědi a oceli.

Doprava

 • Autocisterny, železniční cisterny
 • 1000 l IBC kontejnery