Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

Produkty


Chemikálie pro úpravu a čištění vod

 • Koagulanty
  • železité koagulanty
   • Roflok WPS chlorid železitý se 14% obahem Fe3+
   • Roflok SC chlorid železitý se 12% obsahem Fe3+
   • Roflok F 12 chlorid-síran železitý s 12 % obsahem železa Fe3+
   • Roflok F 10 chlorid-síran železitý s 10% obsahem železa Fe3+
   • FIX C14 chlorid železitý s 14% obahem Fe3+
   • FIX C12 chlorid železitý s 12% obahem Fe3+
   • FIX CS12 chlorid síran železitý s 12% obsahem železa Fe3+
  • hlinité koagulanty
  • ostatní
   • Enaflok B vodný roztok bez kondenzačního produktu epichlorhydrinu a polyaminoamidu organických kyselin
   • Enaflok OV je vodný roztok dikyandiamido-metylenového předkondenzátu

Anorganické chemikálie


Disperze a latexy

 • Disperze
 • Latexy
  • latexy butadien-styrenové zahuštěné: 
   • LBS: 3030, 3060, 3060 S, 3565, 3565 B, 3565 W
  • latexy butadien-styren-karboxylové:
   • LBSK: 2048 P, 4148, 5545, 5848, 6348, 6748, 6948, 7048, 7048 B, 7048 F