Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

Kyselina sírová (H2SO4)

Kyselina sírová je slabě žlutá, čirá kapalina, která je bez zápachu.Kyselina sírová je nehořlavá, silně žíravá kapalina olejovitého charakteru.

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu

Chemický vzorec: H2SO4

Dodávaná forma: roztok 94-98%

Specifikace:

H2SO4%94-98
N2O3max %0,0003
Odparekmax %0,01
Femax %0,0035
Asmax %0,00003
Pbmax %0,0008
Clmax %0,003
SO2max %0,008
Cdmax %0,00003
Hgmax ppm2

Dávkování, obsluha a bezpečnost práce

Viz. Bezpečnostní list

Použití

Kyselina sírová má široké použití v chemickém a hutním průmyslu.

Servis

Nabízíme laboratorní testy

Skladování

Železniční pogumované cisterny a zásobníky odolné proti kyselině sírové.

Doprava

Železniční a automobilové cisterny s obložením odolným proti kyselině sírové, které se musí plnit nejvýše na 95 % jejich objemu. Označení cisteren musí být shodné s předpisy o přepravě nebezpečných látek.RID/ADR: 8.b.