Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

Kyselina chlorovodíková (HCl)

Kyselina chlorovodíková technická

Kyselina chlorovodíková technická, vzniká v procesu kontrolované syntézy chorovodíku a jeho absobrci v demineralizované vodě.

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu

Kyselina chlorovodíková technická, je nažloutlá, transparentní kapalina, dobře rozpustná ve vodě.

Chemický vzorec: HCl

Specifikace:

Obsah chlorovodíku%min 33
Obsah železa (Fe3+)%max 0,005
Odparek%max 0,05
Oxidační látky jako Cl2%max 0,005
Obsah Arsenu (As)%max 0,0002

Dávkování, obsluha a bezpečnost práce

Viz. Bezpečnostní list

Použití

Kyselina chlorovodíková technická se používá v chemickém, energetickém a hutnickém průmyslu.

Servis

Nabízíme laboratorní testy

Skladování

Železniční pogumované cisterny, kontejnery s vnitřní částí odolnou proti kyselině chlorovodíkové.

Doprava

Převoz kyseliny chlorovodíkové podléhá převozu nebezpečných látek RID/ADR.

Železniční a autocisterny pogumované (odolné působení kyseliny chlorovodíkové) cisterny, kontejnery s vnitřní částí odolnou proti kyselině chlorovodíkové.