Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný technický

Hydroxid sodný technický se vyrábí elektrolytickým rozkladem roztoku chloridu sodného amalgámovým způsobem.

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu

Technický hydroxid sodný je bezbarvá, čirá, viskózní kapalina bez mechanických nečistot. NaOH je silná žíravina s alkalickou reakcí, mísitelná vodou v každém poměru za vzniku tepla. Dobře se rozpouští v alkoholu. Se vzdušným oxidem uhličitým reaguje za vzniku uhličitanu sodného. Pokud klesne teplota pod 10 °C, dochází ke krystalizaci. Uvedené vlastnosti se vztahují na 50% roztok.

Chemický vzorec: NaOH

Hustota: 1502 kg/m3 (při 20 °C)

Specifikace:

Celková alkalita NaOH min.% hmot.47,5
Uhličitan sodný (Na2CO3) max.% hmot0,5
Chlorid sodný (NaCl) max.% hmot.0,014
Celkový obsah železa Fe3 max.% hmot.0,002
Obsah rtuti (Hg) max. ppm0,2

Dávkování, obsluha a bezpečnost práce

Viz. Bezpečnostní list

Použití

Hydroxid sodný má široké použití v chemickém, textilním, papírenském, hutnickém a potravinářském průmyslu, při zpracování tuků, olejů, při výrobě mýdel a pod.

Servis

Nabízíme laboratorní testy koagulace

Skladování

Skladuje se v uzavřených obalech chráněných před přímým vlivem počasí.

Doprava

Hydroxid sodný se dodává v železničních cisternách producenta nebo ve schválených obalech kupujícího.