Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

Woodmax SW 12.47 - lepidlo na dřevo

Charakteristika výrobku

Jednosložkové lepidlo na bázi vodní disperze vinyl acetátového polymeru a zušlechťujících přídavných látek. Velmi dobře lepí dřevěné plochy, které jsou dynamicky i staticky namáhany. Spoj splňuje požadavky voděodolnosti ve třídě D2, podle normy PN-EN 204.

Parametry

ParametrJednotkaHodnota
Obsah sušiny%47 ± 1
Viskozita podle Brookfielda RVTmPas13 000÷ 3000
pH-4 ± 0,5
Výdrž po 25 minMPa>4
MTTF (min. tepl. tvoření filmu)°C+8 ± 1
Teplota lepení°C15 ÷ 25
Vlhkost lep. materiálu%8 ÷ 12
Vlhkost vzduchu%40 ÷ 70
Množství použ.lepidlag/m2120 ÷ 180
Otevřený časmin3 ÷ 8

Spoj je bezbarvý, nezpůsobuje tupení nářadí a je odolný procesu stárnutí. Vlastnosti produktu je možné přizpůsobit individuálním požadavkům odběratele po konzultaci s výrobcem

Použití

  • lepení tvrdého dřeva
  • lepení měkkého dřeva
  • lepení exotických druhů dřeva
  • lepení překližek
  • lepení jiných derivátů dřeva
  • lepení na lisech za tepla i za studena
  • ruční lepení

Při použití doporučujeme

Příprava materiálu:
Povrch musí být suchý, očištěn, zbaven prachu, odmaštěn. Vlhkost dřeva by se měla pohybovat v rozmezí 8÷12 %.

Nanášení lepidla:
Lepidlo před použitím důkladně promíchejte. Lepidlo je možné nanášet na jednu nebo dvě strany při použití štětce, špachtle, láhve s dávkovačem, aplikátoru, ručním nebo strojovým válcem. Lepidlo nezpůsobuje změnu barvy dřeva, avšak nedoporučujeme nanášení lepidla pomůckami obsahujícími železo (při kontaktu s některým druhy dřeva by mohlo dojít k zabarvení). Doporučovaná dávka v závislosti od typu povrchu je 120÷180 g/m2.

Čas zaschnutí:
3-8 min v závislosti na typu povrchu lepených součástí, na vlhkosti a teplotě vzduchu a na množství naneseného lepidla. Slepovat součásti je možné tak dlouho, dokud je lepidlo tekuté (bílé).

Teplota lepení:
Používat při teplotě nad +8°C (teplota okolí a především teplota lepených materiálů a samotného lepidla)

Čištění:
Nářadí myjte ve vodě okamžitě po ukončení práce. Nedovolte, aby došlo k zaschnutí. Zaschlé lepidlo je třeba odstranit mechanicky, po předchozím namočení do horké vody (cca 1hod).

Balení a transport
Kyselině odolné, tepelně izolované autocisterny a železniční cisterny, plastové kontejnery 20, 60 kg, nebo plastové obaly s vloženým polyethylenovým pytlem. Balení ani transport nepodléhá předpisům pro transport nebezpečných látek (ADR,RID). Použití jiných obalových látek musí být předem konzultované s výrobcem. Obal nesmí mít negativní vliv na kvalitu produktu.

Skladování
Skladovat při teplotě od +5 do +30 °C. Při dodržení skladovacích podmínek, nedojde ke změně kvality produktu pod dobu 12 měsíců od data výroby.