Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

Woodmax P 11.552 - univerzální lepidlo

Charakteristika výrobku

Lepidlo na bázi vodní disperze polyvinilacetátu a zušlechťujících přídavných látek. Používáno pro vznik elastického spoje. Výrobek neobsahuje dibutyl ftalát

Parametry

ParametrJednotkaHodnota
Obsah sušiny%55 ± 2
Viskozita podle Brookfielda RVTmPas>18000 ÷ 28000
pH-4 ± 1
Obsah zbytkového vinylacetátu%max. 0,5
MTTF (min. tepl. tvoření filmu)°C+5 ± 1
Teplota lepení°C15 ÷ 25
Vlhkost lep. materiálu%8 ÷ 12
Vlhkost vzduchu%40 ÷ 70
Množství použ.lepidlag/m2120 ÷ 180
Otevřený časmin3 ÷ 8

Spoj je bezbarvý, nezpůsobuje tupení nářadí a je odolný procesu stárnutí. Vlastnosti produktu je možné přizpůsobit individuálním požadavkům odběratele po konzultaci s výrobcem

Použití

  • lepení papíru
  • lepení lepenky
  • lepení papíru na dřevo
  • lepení textilií na dřevo
  • lepení jiných derivátů dřeva
  • lepení na lisech (za studena)
  • ruční lepení

Při použití doporučujeme

Příprava materiálu:
Povrch musí být suchý, očištěn, zbaven prachu, odmaštěný. Vlhkost dřeva by se měla pohybovat v rozmezí 8÷12 %.

Nanášení lepidla:
Lepidlo před použitím důkladně promíchejte. Lepidlo je možné nanášet na jednu nebo dvě strany při použití štětce, špachtle, láhve s dávkovačem, aplikátoru, ručním nebo strojovým válcem. Lepidlo nezpůsobuje změnu barvy dřeva, avšak nedoporučujeme nanášení lepidla pomůckami obsahujícími železo (při kontaktu s některým druhy dřeva by mohlo dojít k zabarvení). Doporučovaná dávka v závislosti od typu povrchu je 120÷180 g/m2.

Čas zaschnutí:
3-10 min v závislosti na typu povrchu lepených součástí, na vlhkosti a teplotě vzduchu a na množství naneseného lepidla. Slepovat součásti je možné tak dlouho, dokud je lepidlo tekuté (bílé).

Čištění:
Nářadí myjte ve vodě okamžitě po ukončení práce. Nedovolte, aby došlo k zaschnutí. Zaschlé lepidlo je třeba odstranit mechanicky, po předchozím namočení do horké vody (cca 1hod).

Balení a transport
Kyselině odolné, tepelně izolované auta a železniční cisterny, plastové kontejnery 10, 20, 60 kg, nebo plastové obaly s vloženým polyethylenovým pytlem. Balení ani transport nepodléhá předpisům pro transport nebezpečných látek (ADR,RID). Použití jiných obalových látek musí být předem konzultované s výrobcem. Obal nesmí mít negativní vliv na kvalitu produktu.

Skladování
Skladovat při teplotě od 5 do 35°C. Při dodržení skladovacích podmínek, nedojde ke změně kvality produktu pod dobu 12 měsíců od data výroby.