Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

ROFLOK WPS

Roztok chloridu železitého (III)

ROFLOK WPS je vodným roztokem chloridu železitého, který se využívá pro čištění vody a odpadní vody. Aktivní látkou, která způsobuje koagulaci je trojmocné železo (Fe+3).

ROFLOK WPS pracuje na bázi neutralizace suspenze v koloidní a difúzní fázi. Vytvoří husté nánosy, které můžou být lépe odstraněny sedimentací. Také pomáhá s odvodňováním kalů.

Vlastnosti produktu

  • vysoký stupeň redukce fosforu
  • dobrá účinnost při nízkých teplotách
  • úprava sedimentačních vlastností usazenin
  • eliminace H2S

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu

ROFLOK WPS je vodný roztok chloridu železitého. Homogenní, červeno-hnědá kapalina; je přípustný malý obsah oxidu železa v sedimentu.

Fe+3 14.0 ± 0.5 %
Fe+2 max. 5.0 g/dm3
Hustota 1.37 g/cm3 (20 °C)
Viskozita okolo 20 mPa.s (20 °C)
Bod mrazu -35 °C
pH 1.0
volná kyselina chlorovodíková max. 2 %*

*po dohodě s klientem je možno dohodnout i větší obsah volné HCl

Produkt má atest Polského hygienického institutu, PZH, pro čištění pitné vody.

Dávkování, obsluha a bezpečnost práce

Viz. Bezpečnostní list

Použití

Jako flokulantu pro čištění pitné vody a proces koagulace různých typů odpadních a průmyslových vod. Chemické odstraňování fosforu. Odvodňování kalu.

Servis

Nabízíme:

  • Laboratorní testy koagulace
  • Výběr skladovacího a dávkovacího zařízení

Skladování

Kontejnery nebo cisterny, které jsou vyrobeny z materiálů odolných kyselině chlorovodíkové, jako jsou polyesterovo-skelný laminát, PE, PP, PVC nebo pogumované železo.

Doprava

  • Podléhá předpisům ADR/RID
  • Autocisterny, železniční cisterny
  • 1000 litrové kontejnery