Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

PLUSPAC S 1800

18 % roztok polychloridu hlinitého

[Al2(OH)xCl6-x • H2O]n

Produkt je používán při úpravě pitných, bazénových, komunálních a průmyslových vod. Současně je používán v papírenském průmyslu. Pluspac S 1800 je používán především jako elektrolyt, v chemických koloidních soustavách, plnící funkci srážecího činidla.

Při styku s alkalickými látkami a oxidovadly dochází k prudké exotermické reakci. V případě pyrolýzy a při styku s kyselými látkami dochází k uvolňování kyseliny solné.

Oblasti použití produktu

Nejdůležitější oblasti použití

  • úprava vody
  • čištění odpadních vod
  • odstraňování vláknitých bakterií
  • zlepšení sedimentačních vlast. kalu
  • odstraňování fosforu
  • papírenský průmysl

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu

Světle žlutá kapalina

Al3+9 % ± 0,3 %
Al2O317 %±0,5 %
zásaditost (alkalita)41%± 0,3 %
pH (při tepl. 20 °C)0,5 -1,5
Hustota1,35 – 1,39 g/ml
Viskozitapři tepl. 20 °C cca 39 mPa.s
Krystalizační teplotacca - 25 °C

Těžké kovy (hraniční hodnoty)

As< 0,1 mg/kg
Cd< 0,04 mg/kg
Cr< 1,0 mg/kg
Hg< 0,005 mg/kg
Ni< 1,0 mg/kg
Pb< 0,05 mg/kg
Sb< 0,1 mg/kg
Se< 0,1 mg/kg

Dávkování, obsluha a bezpečnost práce

viz. Bezpečnostní list

Servis - nabízíme

  • Laboratorní testy koagulace
  • Výběr skladovacího a dávkovacího zařízení (výběr dávkovacích čerpadel)

Skladování

Kontejnery nebo cisterny, které jsou vyrobeny z materiálů odolných kyselině chlorovodíkové, jako PE, PP nebo pogumovaná ocel. Nelze používat slitiny mědi a oceli. Nutná je pravidelná kontrola, vyplachování skladovacího a dávkovacího zařízení.

Doprava

  • Autocisterny, železniční cisterny
  • 1000 l IBC kontejnery