Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

HYDROCLEANIT

Minerálně aktivní filtrační látka na úpravu a čištění vody

Hydrocleanit se používá na čištění povrchových, podzemních, měkkých a kyselých vod a také kyselých odpadů. Vzhledem k výborným vlastnostem pro úpravu a čištění vody, k jednoduché obsluze a nízkým pořizovacím nákladům je ho možno použít na úpravnách vod, ČOV, v závodech na výrobu minerálních vod, sycených nápojů, limonád, v pivovarech, masnách a všude tam, kde je potřeba čistá a zdravá voda.

Vlastnosti produktu

Hydrocleanit se používá jako náplň do filtrovacích zařízení (otevřených nebo uzavřených), namísto tradičních pískových látek. Napomáhá ke snížení obsahu manganu a železa. Hydrocleanit přispívá k obohacení vody o vápník a magnesium.

  • snižování obsahu hliníku ve vodě
  • upravuje koagulaci kalů
  • neutralizace-odstraňování organických nečistot
  • regulace pH vody
  • neutralizace kyselých odpadů
  • čištění podzemních vod stejně jako měkkých vod a vod obsahujících dusičnan amonný a humus

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu

  • je vyráběný z vápence
Hydrocleanit
velikost zrn1-4, 4-10, 10-16
barvabílo-šedá
Chemické složení
CaO38 %
MgO24 %
CO232 %
ostatni minerální látky6 %
násypná hustota1,5-2,4 g/cm3

Dávkování, obsluha a bezpečnost práce

Viz. Bezpečnostní list