Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

FIX C12

Roztok chloridu železitého

FIX C12 je používán při úpravě užitkové, provozní a pitné vody a při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod. Aktivní látkou, která způsobuje koagulaci je trojmocné železo (Fe+3).

FIX C12 způsobuje neutralizaci náboje částic suspenze v difúzní a koloidní fázi, čímž dochází ke tvorbě hustých a kompaktních aglomerátů (vloček), které lze snadněji odstranit sedimentací. Zvyšuje účinnost procesu odvodňování kalu.

Vlastnosti produktu

 • odstranění zákalu
 • odstranění sirovodíku
 • zlepšení sedimentačních vlastností kalu
 • dobrá účinnost při nízkých teplotách
 • vysoký stupeň odstranění fosforu

Fyzikální a chemické vlastnosti produktu

FIX C12 je vodný roztok chloridu železitého. Homogenní, červeno-hnědá kapalina.

Fe+3 12.0 ± 0.5 %
Fe+2 max. 5 g/dm3
Hustota min. 1.33 g/cm3 (20 °C)
Viskozita cca 20 mPa.s (20 °C)
Bod mrazu -30 °C
pH cca 1
volná kyselina max. 1 %

Chlorid železitý FIX C12 odpovídá EN 888 – chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě.

Dávkování, obsluha a bezpečnost práce

Viz. Bezpečnostní list

Použití

 • Čištění komunálních a průmyslových odpadních vod
 • Chemické odstraňování fosforu
 • Úprava průmyslových, provozních a pitných vod
 • Zahušťování kalu

FIX C12 je vysoce účinný v širokém rozsahu pH.

Servis

Nabízíme:

 • Laboratorní testy koagulace (určení nejvhodnějšího koagulantu)
 • Výběr skladovacího a dávkovacího zařízení

Skladování

Kontejnery nebo cisterny, které jsou vyrobeny z materiálů odolných kyselině chlorovodíkové, jako jsou polyesterovo-skelný laminát, PE, PP nebo pogumovaná ocel.

Doprava

 • Podléhá předpisům ADR/RID
 • Autocisterny, železniční cisterny
 • 1000 l IBC kontejnery